Olay İhlal Formu

No:     

Olay Tarihi:

Olay Bildirimini Yapan Kişi:

Bölümü:

Telefonu:

Elektronik-Postası:

 

01. Olay - İhlal - Zayıflık Tanımı

 

02. Açıklama

 

03. 01. Tehditler (Kasten)

KVKK/GDPR – Kişisel veri ifşası, yetkisiz erişim

Bilgi hırsızlığı

Bilgi manipülasyonu

Bilgi sistemleri ve ekipmanlara sabotaj veya fiziki hasar verme

Kötü niyetli girişimler, siber saldırılar

Aslı olmayan bilgiyi yayma

Şifreleri yayma

Diğer bil ihlal olayları

03.02. Tehditler (Kasıtsız - Tesadüfen)

Donanım Hatası

Yazılım hatası

İletişim hatası

Personel yetersizliği

İş kazası

03.03. Afetler- Felaketler

Yangın

Sel

Deprem

Terör eylemi

Diğer doğal olaylar

Diğer

03.03. Hata

İşletim hatası

Donanım bakım hatası

Yazılım bakım hatası

Kullanıcı hatası

Diğer

03.04. Diğer Sebepler

 

 

04. Envanter Grubu Seç

Envanter Seç

1. Kullanıcı bilgisayarları

 

2. Aktif Cihazlar

 

3. Yedekleme

 

4. Sunucu

 

5. Yazılım

 

06. Etkilenen varlıkların seri numaraları, isimleri, marka ve modelleri

 

05. Bilgi Güvenliği Olayını Çözmek için Yapılan İş ve İşlemler