Doğtat

Doğtat

Kariyer

Doğtat insan kaynakları yönetiminin hedefi; Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Doğtat, İK politikası ve uygulamaları; iş stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı destekleyecek yetkinlik ve beceri setlerini oluşturmaya yönelik olarak tanımlanmış ve bu paralelde yönetilmektedir.

Doğtat' ın değerlerini taşıyan, büyümeye odaklanan, yüksek performans kültürünü benimseyen, yenilikçi, koordinasyon ve farklı kültürlerle entegrasyon yeteneği kuvvetli, dayanıklılığı yüksek, esnek, proaktif, fırsatları araştıran gören ve bunların en iyi şekilde uygulanmasına öncülük eden, belirsiz ve kompleks yapılarda çalışmaya hazır, zorluklarla mücadele eden, krizleri fırsat olarak görebilen, inovasyona inanan, ekiple birlikte değer üretebilen, ekiplerini harekete geçiren ve onlara ilham veren, global ekonomiyi takip eden ve bunun iş sonuçlarımıza etkisini merak eden, stratejik düşünebilen bireyler olması hedeflenmektedir.

Açık İş Pozisyonlarımızda personel alımları, Doğtat özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenmektedir.

İŞ BAŞVURUSU İÇİN LÜTFEN AYRINTILI CV EMAİL YOLU İLE İLETİNİZ.

E-Mail: kariyer@dogtat.com.tr